Garantievoorwaarden

smart

Algemene garantievoorwaarden voor nieuwe voertuigen ("Garantievoorwaarden")

In dit aanvullende document vindt u als eigenaar van het voertuig informatie over de smart garantie voor nieuwe auto's ("smart Garantie") van smart Belgium BV ("smart") en over de garantievoorwaarden voor uw smart. Neem bij vragen contact op met het smart Customer Engagement Center (CEC) of uw lokale erkende smart servicepartner.

De smart Garantie beschermt u als eigenaar van het voertuig tegen mogelijke schade of defecten aan het voertuig als gevolg van fabricagefouten tijdens de productie van uw voertuig. De maatstaf voor de beoordeling is de gebruikelijke stand van techniek van vergelijkbare automodellen aan het begin van de garantietermijn.

Uw smart warranty een commerciële garantie is en heeft geen invloed heeft op uw wettelijke garantierechten jegens de verkoper van het voertuig of mogelijke claims onder de Wet Productaansprakelijkheid.

I. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw smart Garantie:

 • Claims onder deze smart Garantie vereisen dat alle onderhoudsbeurten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de specificaties van smart.

 • In een garantiegeval kan smart het defect laten verhelpen door reparatie, vervanging van defecte onderdelen (door een smart Authorized Service Partner) of andere maatregelen die smart naar eigen goeddunken kan kiezen.

 • Claims onder de smart Garantie moeten worden gericht aan smart Authorized Service Partners; alle werkzaamheden of reparaties onder de smart Garantie moeten worden uitgevoerd door een smart Authorized Service Partner die uitsluitend originele smart onderdelen gebruikt.

 • Alle onderdelen die worden vervangen door reparaties onder de smart Garantie worden eigendom van smart.

 • Alle onderdelen die zijn geïnstalleerd of gerepareerd onder de smart Garantie vallen onder de smart Garantie voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantietermijn.

 • De smart Garantie is alleen geldig binnen het geografische bereik (zie volgende paragraaf) en alleen binnen het netwerk van smart Authorized Service Partners. Claims onder de smart garantie kunnen alleen worden gehonoreerd bij smart Authorized Service Partners binnen het geografische toepassingsgebied.

 • In geval van levering van een nieuw voertuig door smart als gevolg van een garantieclaim, kan smart de teruggave van het defecte voertuig en de betaling van een passende gebruiksvergoeding eisen.

II. Geografisch toepassingsgebied

De volgende landen vormen het geografische toepassingsgebied van je smart Garantie: Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, Portugal, Nederland, Zwitserland, België, Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

III. Aanvang van de garantietermijn

 1. De garantietermijn gaat in op de datum van de eerste registratie van het voertuig of de datum van levering, afhankelijk van zich het eerste voordoet.

 2. De garantie voor reserveonderdelen of accessoires start op de aankoopdatum (factuurdatum).

IV. Afwikkeling van garantieclaims

 1. Garantie op het voertuig

  Tijdens de garantieperiode worden reparaties of vervangingen aan het voertuig die onder de smart garantie vallen gratis uitgevoerd door smart Authorized Service Partners, ongeacht of het voertuig tijdens de garantieperiode van eigenaar verandert. De voertuiggarantie dekt uw volledige voertuig, met uitzondering van bepaalde onderdelen waarvoor speciale garantieperioden gelden, zoals beschreven in de volgende paragrafen. De voertuiggarantietermijn is twee (2) jaar met onbeperkt aantal kilometers.

 2. Garantie op de hoog voltage batterij en hoog voltage kerncomponenten

  Voor het belangrijkste onderdeel van uw voertuig - de hoog voltage batterij - biedt smart u een uitgebreide garantie. Als tijdens de garantieperiode de State of Health (SOH) van de accu afneemt tot onder 70% van de SOH op het moment van levering, heeft u recht op reparatie of vervanging in lijn met de OEM-standard gebaseerd op de mate van slijtage, de leeftijd, de kilometerstand en de staat van onderhoud van het voertuig op het moment dat de garantieclaim wordt ingediend. SOH moet worden vastgesteld aan de hand van een meting van de energy-content van de accu, uitgevoerd door een smart Authorized Service Partner.

  De garantietermijn is:

 • voor de hoog voltage kerncomponenten (dit omvat een elektrische aandrijfmotor, een regeleenheid en een voertuigregeleenheid, raadpleeg uw hoog voltage batterij certificaat voor meer informatie) 8 jaar of bij het bereiken van een kilometerstand van 160.000,00 km is bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet;

 • voor de hoog voltage batterij zelf 8 jaar of bij het bereiken van een kilometerstand van 200.000 km, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

  De garantie voor de hoog voltage batterij en de hoog voltage kerncomponenten is niet van toepassing als het defect is veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste omgang (vooral tijdens het opladen) of onjuist onderhoud van de accu, of het gevolg is van een ongeluk.

 1. Garantie op reserveonderdelen en accessoires

  Naast de garantie op het voertuig geldt een aparte garantie voor originele smart reserveonderdelen en originele smart accessoires die bij een smart Authorized Service Partner zijn gekocht. De garantietermijn is 2 jaar zonder kilometerbeperking.

  Originele onderdelen en accessoires van smart zijn speciaal ontworpen voor het onderhoud van voertuigen om te voldoen aan de veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen van smart. Daarom wordt aanbevolen om alleen originele smart onderdelen en accessoires te gebruiken.

  Alle originele smart-onderdelen die tijdens de looptijd van de autogarantie of de garantie op de hoog voltage kerncomponenten worden gekocht, worden gedekt door de resterende looptijd van de autogarantie of door de garantie op de onderdelen, afhankelijk van welke garantie het laatst afloopt.

 2. Garantie op corrosiebescherming

  De corrosiebeschermingsgarantie dekt het geval dat de carrosserie van het voertuig wordt geperforeerd als gevolg van corrosie door fabricage- of materiaalfouten. Het carrosserieonderdeel dat door de corrosie is aangetast, wordt gratis gerepareerd of vervangen door een smart Authorized Service Partner.

  De term "perforatie" verwijst naar een gat in de carrosserie van het voertuig veroorzaakt door corrosie van binnenuit of aan de onderkant als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. De term "carrosserie" verwijst naar metalen onderdelen van de carrosserie, deuren, spatborden, dak, motorkap, kofferdeksel of achterklep en omvat geen wielen en aanbouwdelen zoals lichtlijsten, bumpers, bekleding en scharnieren.

  De oorsprong van de perforatieschade moet zich aan de binnenkant van het aangetaste carrosserieonderdeel bevinden.

  De garantieperiode voor corrosiebescherming is 12 jaar zonder kilometerbeperking.

V. Garantie uitsluitingen en beperkingen

 1. Verschillende soorten externe schade, normale slijtage en natuurlijke veroudering zijn uitgesloten van de garantie.

  In het bijzonder worden niet behandeld:

  • Normale slijtage en beschadigingen, natuurlijke veroudering of verkleuring en normale afname van de batterijcapaciteit.

  • Schade of defecten veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste reparatie door een niet-geautoriseerde serviceprovider, onjuiste verzorging of onjuiste opslag.

  • Schade of defecten veroorzaakt door het niet correct uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig in overeenstemming met de onderhoudsschema's en service-instructies in de gebruikershandleiding of het combi-instrument van het voertuig, of door het niet opvolgen van instructies van een smart Authorized Service Partner.

  • Gebruik van niet-originele smart onderdelen of materialen voor reparaties (of van niet-kwalitatieve equivalente vervangingsonderdelen voor reparaties uit de detailhandel) of reparatieprocedures die niet zijn goedgekeurd door smart als de fabrikant van het voertuig.

  • Schade of gebreken als gevolg van het niet nakomen van de verplichting om de schade te beperken.

  • Schade of defecten die het gevolg zijn van een ombouw of wijziging van het voertuig die niet is goedgekeurd door de fabrikant van het voertuig.

  • Schade of defecten veroorzaakt door het gebruik van het voertuig tijdens proefritten, motorsport evenementen of voor andere doeleinden dan beschreven in de Driver’s Manual.

  • Schade of defecten aan voertuigen waarvan het voertuigidentificatienummer is gewijzigd of verwijderd of waarvan de kilometerstand onrechtmatig is gewijzigd.

  • Schade of defecten als gevolg van externe invloeden van mechanische of chemische aard of andere incidenten waarbij sprake is van opzettelijke handelingen van derden, rellen, ongevallen, opzettelijke handelingen, diefstal of onbevoegd gebruik.

  • Factoren waarop de autofabrikant geen invloed heeft, zoals milieugevaren (waaronder industrieel afval, stormschade, zure regen, vogelpoep) en schade (waaronder steenslag, krassen en het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen).

 2. Door smart goedgekeurde wijzigingen aan het voertuig worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke specificatie, maar alle andere wijzigingen moeten daarentegen worden beschouwd als niet door smart goedgekeurd en maken daarom de smart Garantie ongeldig voor het aangetaste onderdeel, tenzij de klant kan bewijzen dat de wijzigingen het defect/de schade niet hebben veroorzaakt.

  In de volgende gevallen wordt de garantiedekking door smart beperkt:

  • Als smart informatie heeft dat het voertuig gestolen is;

  • Als onderdelen zijn aangetast door ongeoorloofde wijzigingen, tuning of conversies; of

  • Voor voertuigen die betrokken zijn geweest bij ernstige ongevallen, brandschade hebben opgelopen of onder water hebben gestaan en door de verzekeringsmaatschappij als sloop zijn geclassificeerd.

 3. Afgezien van de in deze voorwaarden beschreven claims bestaan er geen verdere claims onder de smart Garantie. In het bijzonder dekt de smart Garantie geen claims op schadevergoeding, bijv. het ter beschikking stellen van een vervangend voertuig voor de duur van een reparatie, en geen claims op schadevergoeding (bijv. sleepkosten, huurkosten, vergoeding voor gebruik). Claims die voortvloeien uit de smart Roadside Assistance-service (RSA) blijven onaangetast. De uitsluiting van schadeclaims geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid zijdens smart, haar plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers of in geval van letsel aan lichaam of de gezondheid.

2023.11. V4.0

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen