Privacyverklaring

data protection

Privacyverklaring van smart Europe GmbH

Wij zijn ons terdege bewust van het belang dat u hecht aan uw persoonsgegevens en zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te houden. Op deze pagina beschrijven we in grote lijnen onze Privacyverklaring. U leest op een beknopte, duidelijke en begrijpelijke manier hoe smart Europe in wezen uw persoonsgegevens verwerkt. Als u de volledige Privacyverklaring van smart Europe met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst in te kijken, scrol dan verder naar beneden ter referentie.

I. Algemene informatie

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

smart Europe GmbH

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland

E-mail: eu.corporateoffice@smart.com

Functionaris voor gegevensbescherming:

smart Europe GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland

E-mail: eu.dataprotection@smart.com

Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze website en accounts op sociale media, de Hello smart App, de IoV-diensten (IoV staat voor ‘internet van het voertuig’) en andere diensten die smart Europe aanbiedt.
Voor specifieke producten en diensten kunnen afzonderlijke privacyverklaringen gelden.

Welke gegevens verzamelen wij van u en uw voertuig en met welk doel verwerken wij die?

Wij kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen, die betrekking kunnen hebben op u of uw gebruik van onze producten en diensten, in overeenstemming met de beginselen van wettigheid, rechtvaardigheid en minimale noodzaak:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.

 • Technische gegevens, zoals VIN-nummer, model, onderhoudsgeschiedenis, gebruiksstatistieken enz.

 • Gegevens van de rij-analyse, zoals locatie, snelheid, automodus, waarschuwingen, statuscodes, batterijniveau, zoekgeschiedenis enz.

 • Contractgegevens, zoals aankoopinformatie, service-informatie, smart ID, voorkeuren enz.

 • Overige gegevens, zoals kredietinformatie, bankgegevens, overzicht van gemaakte afspraken enz.

 • Voor sommige functies moet u het apparaat machtigen.

Er wordt een pop-upvenster in het systeem of in de applicatie getoond waar u om toestemming wordt gevraagd. U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om de relevante machtigingen te wijzigen in de instellingen van uw apparaat.

Wij verwerken uw gegevens voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, en wel als volgt:

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens wanneer u onze webapplicaties bezoekt om ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk werken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

Wij gebruiken beroeps- of werkgerelateerde gegevens wanneer u solliciteert op ons vacatureportaal om sollicitaties te ontvangen en te verwerken.

Wij gebruiken de gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst alsmede voor het klantenbeheer en - indien nodig - voor de uitvoering en afwikkeling van eventuele zakelijke transacties, maar steeds voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Wij en eventueel bepaalde derden gebruiken uw gegevens voor andere doeleinden (bv. voor de weergave van gepersonaliseerde content of advertenties op basis van uw gebruikspatronen).

Wij en eventueel bepaalde derden gebruiken uw gegevens voor opleidingsdoeleinden (bv. registratie voor persoonlijke opleidingen of live online-opleidingen).

Bovendien gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 • Wij gebruiken technische gegevens en rijanalysegegevens om de functies in het voertuig te optimaliseren, pechhulp te verlenen, u te informeren over noodzakelijk onderhoud en beveiligingsdiensten aan te bieden.

 • Wanneer u producten of digitale services aankoopt of gebruikmaakt van diensten na verkoop.

 • Wij gebruiken uw gegevens als u via onze website een proefrit of werkplaatsafspraak boekt bij een verkooppartner van smart bij u in de buurt.

Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen zo nodig uw gegevens binnen het ‘smart-Ecosysteem’ met onze financiële partner (Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland) en met onze leasepartner (ALD Automotive Group, 1-3 rue Eugène et Armand Peugeot, CS 90111, 92508 Rueil-Malmaison Cedex, Frankrijk..)

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen voor het noodzakelijke doel en toepassingsgebied, bv. als u producten of digitale services aankoopt of gebruikmaakt van diensten na verkoop, moeten uw klantgegevens mogelijk worden uitgewisseld tussen de betreffende bedrijven van het smart-Ecosysteem.

Het ‘smart-Ecosysteem’ omvat smart Europe GmbH, de lokale vestigingen van smart (entiteiten), de smart agents, de servicepartners en andere partners die dagelijks met smart samenwerken.

Vestigingen van smart (entiteiten) zijn:

smart Europe GmbH, Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland

smart Austria Automotive GmbH, Am Belvedere 10, 1100 Wien, Österreich

smart Schweiz GmbH, Richtistrasse 2-6, 8304 Wallisellen, Schweiz

smart Belgium Srl, Avenue du Péage 68, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, België

smart Automobile France SAS, 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France

smart Italia S.r.l., Via di Quarto Peperino, 2200188 Roma, Italia

smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland

smart Portugal Unipessoal Lda., Rua Gottlieb Wilhelm Daimler, 2710-037 Sintra, Portugal

smart España A.E., S.L., avenida de Bruselas 30, Alcobendas, Madrid 28108, España

smart UK Automotive Ltd., The Pinnacle, Midsummer Boulevard, Milton Keynes, MK9 1BP, United Kingdom

Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Deutschland

Smart agents, servicepartners en andere partners:

Uw gegevens worden niet automatisch gedeeld met de bevoegde verkoop- en servicepartners van smart. Gegevens worden uitsluitend gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, als de gegevensdeling berust op een gerechtvaardigd belang of als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het geval van een proefrit, een afspraak ter plaatse voor onderhoud, reparatie of advies over het voertuig, telefonisch advies, de overdracht van het voertuig of inruil.

Als wij uw gegevens delen op basis van uw toestemming, kunt u via het Self Care Portal op elk gewenst moment een overzicht raadplegen met alle verkoop- en servicepartners van smart voor wie uw toestemming geldt. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

Doorgifte van gegevens naar derde landen

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan ontvangers in een derde land buiten de Europese Unie. Wij doen dit uitsluitend als er een passend niveau van gegevensbescherming wordt geboden door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of andere passende waarborgen.

Elke gegevensdoorgifte, ook binnen de EU, wordt versleuteld.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden, met name om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden bewaren als of zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doeleinden te bewaren.

Als u ervoor kiest uw account op te zeggen, verwijderen wij alle gegevens die wij over u hebben bewaard. Indien het wettelijk niet mogelijk of verplicht is uw gegevens volledig te wissen, worden de desbetreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bestel- en betalingsgegevens van een aankoop tot tien jaar lang te bewaren met het oog op fiscale en financiële controles, voordat we deze gegevens definitief kunnen verwijderen.

Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als er een rechtsgrond is voor de verwerking. In de meeste gevallen berust onze gegevensverwerking op de volgende rechtsgronden:

 • De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

 • De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst die in uw belang is gesloten is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Dit geldt ook voor precontractuele processen.

 • De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van smart is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

 • De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang door smart, behalve wanneer uw belangen of grondrechten die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene hebt u het recht van inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie (art. 16 AVG), recht op gegevenswissing/-verwijdering (art. 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG). Meer informatie hierover en over hoe u uw rechten kunt laten gelden, vindt u aan het einde van deze Privacyverklaring onder ‘HOE OEFENT U UW RECHTEN ALS BETROKKENE UIT?’.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt eenvoudig telefonisch contact opnemen met onze klantenservice

AT +43 1 2536442

BE +32 2 5889656

FR +33 1 84883613

DE +49 711 5507 7020

IT +39 06 94503682

NL +31 30 8081521

PT +351 210 201 582

ES +34 91 9491521

CH +41 43 5081946

Of u kunt een e-mail sturen naar:

hallo@support.smart.com (Duits)

hello@support.smart.com (Engels)

ciao@support.smart.com (Italiaans)

bonjour@support.smart.com (Frans)

hola@support.smart.com (Spaans)

hoi@support.smart.com (Nederlands)

ola@support.smart.com (Portugees)

U kunt contact opnemen met ons privacyteam door een e-mail te sturen naar eu.dataprotection@smart.com.

smart Europe GmbH

Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland

II. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

1. WANNEER U ONZE WEBSITE GEBRUIKT

Serverlogbestanden

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen en bewaren wij automatisch gegevens in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te nemen tot het online-aanbod;

 • Webadres van de website die wordt gebruikt om toegang te nemen tot het online-aanbod (zogenaamde URL van herkomst of doorverwijzende URL);

 • Naam van de provider via wie toegang wordt genomen tot het online-aanbod;

 • Naam van de geraadpleegde bestanden of informatie;

 • Datum, tijdstip en duur van de opvraging;

 • Hoeveelheid doorgegeven gegevens;

 • Apparaat (pc, mobiel, andere), besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. voor de Flash Player);

 • http-statuscode (bv. ‘aanvraag gelukt’ of ‘gevraagd bestand niet gevonden’).

Bovenstaande gegevens worden in de logbestanden bewaard zonder uw volledige IP-adres, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens berust op art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het is ons gerechtvaardigde belang om een technisch foutloze website aan te bieden en onze website te optimaliseren. Daartoe moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

1.1. Cookies

Cookies kunnen worden gebruikt wanneer u onze webapplicaties bezoekt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools, zoals web-/DOM-opslag of lokale gedeelde objecten (zogenaamde ‘flash cookies’), die wij gezamenlijk ‘cookies’ noemen.

 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Aan de hand van cookies kunnen we bepalen of er al een verbinding tot stand is gebracht tussen het apparaat en de websites, kunnen we rekening houden met uw voorkeurstaal of andere instellingen, kunnen we u bepaalde functies aanbieden (bv. webshop, voertuigconfigurator) of uw interesses op basis van uw gebruikspatronen herkennen. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

 • Welke cookies worden gebruikt en of er cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van de delen en functies van onze websites die u gebruikt en of u instemt met het gebruik van cookies die niet technisch vereist zijn in ons toestemmingsbeheersysteem.

 • Het gebruik van cookies is ook afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te aanvaarden. Meestal kunt u deze instellingen wijzigen. U kunt opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Web-/DOM-opslag en lokale gedeelde objecten kunnen afzonderlijk worden verwijderd. In de handleiding van de betreffende fabrikant kunt u nagaan hoe dit werkt bij uw gebruikte browser of apparaat.

 • Als u toestemming geeft voor cookies of cookies weigert of verwijdert, dan geldt dit enkel voor het apparaat en de desbetreffende webbrowser die u gebruikt. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u verschillende beslissingen nemen of instellingen bepalen.

 • Als u het gebruik van cookies weigert of ze verwijdert, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies van onze websites of worden afzonderlijke functies mogelijk beperkt.

1.1.1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

a. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de functionaliteit van onze website en het verlenen van onze diensten. De rechtsgrond voor het gebruik ervan is de uitvoering van een overeenkomst, als cookies worden gebruikt om het bestelproces mogelijk te maken, of ons gerechtvaardigde belang om onze website en diensten aan te bieden.

b. Functionele cookies

Met deze cookies kunnen wij geavanceerde functionaliteit en personalisatie aanbieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derden wier diensten wij op onze website gebruiken. De rechtsgrond voor het gebruik van functionele cookies is uw toestemming.

c . Prestatiecookies

Wij gebruiken deze cookies met uw voorafgaande toestemming om het gebruik van onze website en diensten te analyseren en te verbeteren.

d. Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt door onze advertentiepartners om advertenties aan te bieden op basis van uw interesses en gebruikspatronen. Ze slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar berusten op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Wij gebruiken dergelijke cookies alleen met uw voorafgaande toestemming.

Meer informatie over de door ons gebruikte cookies vindt u onder ‘Cookie-instellingen’. Daar kunt u uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen.

2. WANNEER U ONZE SOCIALEMEDIAKANALEN GEBRUIKT

U kunt sociale media en berichtendiensten gebruiken om te reageren, te antwoorden en commentaar te geven op socialemediaposts die door smart Europe worden gedeeld. Bovendien kunt u de accounts van smart Europe taggen of vermelden op verschillende sociale media en berichtendiensten. Ten slotte kunt u sociale media en berichtendiensten gebruiken om contact op te nemen met smart Europe.

De beheerders van de respectieve sociale netwerken kunnen informatie over uw gebruikspatronen verzamelen via cookies en soortgelijke technologieën. Wanneer u sociale netwerken gebruikt, worden de aard, de omvang en de doeleinden van de gegevensverwerking primair bepaald door de beheerders van de sociale netwerken.

Details over de verwerkingsactiviteiten op de platforms vindt u op de volgende links:

Facebook (Meta)

TikTok

LinkedIn

Twitter

Pinterest

3. WANNEER U ZICH REGISTREERT VOOR EEN ACCOUNT

Wanneer u zich via onze webdiensten als gebruiker registreert, maken wij een gebruikersaccount aan met uw e-mailadres als identificatiecode (smart ID) dat ook uw identificatiecode binnen het smart-Ecosysteem wordt. Uw smart ID vormt de basis voor uw digitale klantervaring en geeft u onder meer de mogelijkheid om uw individuele voertuig te bewaren in onze online customizer, een proefrit te boeken, het voertuig of digitale services aan te kopen, verbinding te maken met het voertuig, aftersalespakketten aan te kopen, werkplaatsdiensten en andere diensten van smart te beheren.

3.1. Registratie van particulieren:

U kunt een account aanmaken via de website id.smart.com of via het dashboard in het verkooppunt van uw dealer. Er zijn twee verschillende registratieniveaus.

De snelle registratie wordt alleen gebruikt om informatie te verkrijgen, bv. om uw gepersonaliseerde auto op te slaan in onze online customizer, die u helpt bij de configuratie van uw gewenste model. De volgende gegevens worden verzameld: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres

De volledige registratie is vereist voor alle andere doeleinden, bijvoorbeeld om een proefrit te boeken of het voertuig aan te kopen. De volgende gegevens worden verzameld in aanvulling op de gegevens die worden gevraagd bij de snelle registratie: geboortedatum, straat, stad, staat, postcode, land en in sommige landen soort identiteitskaart en identiteitskaartnummer.

3.2. Registratie van zakelijke klanten:

Via de website sed.smart.com wordt een account aangemaakt voor zakelijke klanten, waaronder ons agentennetwerk, waar zij zich kunnen registreren om toegang te krijgen tot de systemen en de benodigde klantinformatie. Voor zakelijke klanten en ons agentennetwerk maken wij een onderscheid tussen twee registratieniveaus. De initiële registratie is bedoeld om de gebruiker het smart ID (e-mailadres) te bezorgen, waarna de gebruiker een e-mail voor de verificatie ontvangt. Na verificatie kan de gebruiker verdergaan met het registratieproces om zichzelf te koppelen aan de betreffende werkplaats. De volgende gegevens worden verzameld: aanhef, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, btw-nummer, bedrijfsnaam, fiscaal nummer.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het gerechtvaardigde belang en de uitvoering van de overeenkomst.

4. WANNEER U EEN PROEFRIT BOEKT OF AFSPRAAK MAAKT

Wanneer u een proefrit boekt, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, geboortedatum, adres en telefoonnummer en rijbewijs om er zeker van te zijn dat u wettelijk gezien het voertuig mag besturen.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • uw afspraken, bv. de proefrit, uit te voeren, incl. het opstellen van overeenkomsten
 • uw afspraakgegevens en verzoeken door te sturen naar de contactpersoon binnen het smart-Ecosysteem.
 • contact met u op te nemen om de afspraak te plannen

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen deze gegevens met uw voorafgaande toestemming ook gebruiken om contact met u op te nemen voor klanttevredenheidsenquêtes, voor gericht advies op basis van eerdere activiteiten of voor marketingdoeleinden.

5. WANNEER U EEN VOERTUIG OF ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN AANKOOPT

Om u de diensten voor het voertuig te kunnen aanbieden, verzamelen wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, voertuigtype, VIN-nummer, configuratiemodel, plaats van inschrijving en verkoopsgebied. Wij delen uw VIN-nummer met onze externe dienstverlener die de digitale services activeert. Meer informatie daarover vindt u onder III. 1. Authenticatie en registratie van de SIM-kaart van het voertuig.

Wanneer u een product of dienst aankoopt en u ervoor kiest om contant te betalen, verzamelen wij uw factuuradres en registreren wij de door u gekozen betalingsmethode (bv. kredietkaart / debetkaart). Als u kiest voor een gefinancierde betaling en wenst dat smart de financiering verzorgt, verzamelt smart uw factuuradres, uw naam en identiteitskaart en stuurt die door naar Deutsche Bank, onze vertrouwde financieringspartner.

Als u ervoor kiest het voertuig te leasen, verzamelt smart uw factuuradres, uw naam en identiteitskaart en stuurt die door naar onze leasepartner ALD.

Mogelijk moet uw identiteit worden geverifieerd in het kader van de aankoop. Daarom doen we een beroep op een derde partij, Onfido Limited, 3 Finsbury Avenue, EC2M 2PA Londen , en zullen wij u doorverwijzen naar de website van onze partner.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van de overeenkomst.

6. WANNEER U PRODUCTEN VAN DERDEN AANKOOPT (WALLBOX)

Tijdens het afrekenen van uw bestelling geven wij u ook de mogelijkheid om de smart charge@home-diensten aan te kopen om uw voertuig thuis op te laden. U hebt dan de mogelijkheid om de wallbox-hardware, een voetstuk en een installatieservice aan te kopen. Hiervoor doen wij een beroep op een externe dienstverlener, ABB E-Mobility B.V., Heertjeslaan 6, 2629JG - Delft, Nederland. Als u een smart charge@home-wallbox aankoopt en de installatieservice aankoopt, sturen wij uw gegevens door naar ABB. Wij zullen de volgende gegevens doorgeven: naam, adres, contactgegevens, gewenste installatiedatum.

7. WANNEER U DE HELLO SMART APP GEBRUIKT

Met de Hello smart app kunt u verbinding maken met uw voertuig en krijgt u via uw smartphone toegang tot functies op afstand en andere services. Wij verwerken uw persoonsgegevens afhankelijk van de desbetreffende beschrijving van de functies of services die u gebruikt om de app ter beschikking te kunnen stellen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om de functies van de app volgens uw gebruik ter beschikking te stellen (art. 6, lid 1, onder b), van de AVG), tenzij anders wordt bepaald voor afzonderlijke functies of services in deze privacyverklaring.

7.1 Inloggen op de app

U hebt een smart-account nodig om in te loggen op de app (zie artikel 3 voor de registratie van accounts). Als u nog geen smart-account hebt, registreer u dan via de app. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar onze website waar u een smart-account kunt aanmaken. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw landcode. Aan de hand van deze gegevens maken wij uw persoonlijke smart ID aan die gekoppeld is aan een individuele unieke ID (UUID) bij smart. Zodra het smart-account is aangemaakt, kunt u inloggen op de Hello smart App. U kunt uw account ook verwijderen via de Hello smart App. Lees meer onder deel IX. Uw account verwijderen.

Wanneer u op de app inlogt, zult u ook om toestemming worden gevraagd om bepaalde cookies en soortgelijke technologieën, zoals SDK's, te activeren om bijvoorbeeld uw gebruikerservaring te verbeteren, het gebruik van onze services te analyseren en onze marketingactiviteiten te ondersteunen (zie artikel 1.1. voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken). U geeft op vrijwillige basis toestemming en kunt uw privacyvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen.

7.2 Machtigingen in de app

Wanneer u de app voor het eerst opent, wordt u gevraagd om toestemming te geven om bepaalde functies in te schakelen of toegang te geven tot bepaalde informatie. U geeft op vrijwillige basis toestemming en kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken via de instellingen van uw eindapparaat. Als u bepaalde functies niet activeert, is het mogelijk dat sommige services van de app niet beschikbaar zijn.

7.2.1 Camera De app heeft toegang nodig tot uw camera om bepaalde functies te kunnen gebruiken (bv. activering van het voertuig en inloggen via QR-code). De camera kan alleen worden gebruikt als u deze functie in de app hebt geactiveerd. U kunt deze functie vervolgens op elk gewenst moment in de instellingen van uw apparaat activeren of deactiveren. Wanneer deze functie is geactiveerd, verwerken wij de persoonsgegevens die u met de camera opneemt bij het gebruik van de betreffende app-functies. Deze gegevensverwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van de AVG). Als u uw toestemming intrekt, heeft de app geen toegang meer tot uw camera. Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn als er geen toegang is tot uw camera.

7.2.2 Locatie De app moet toegang krijgen tot uw locatie en geografische gegevens om bepaalde functies te kunnen gebruiken (bv. publiek opladen met smart charge@street). Uw locatie wordt alleen verwerkt als u deze functie in de app hebt geactiveerd. U kunt deze functie vervolgens op elk gewenst moment in de instellingen van uw apparaat activeren of deactiveren. Deze gegevensverwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van de AVG). Als u uw toestemming intrekt, heeft de app geen toegang meer tot uw locatie. Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn als ze geen toegang hebben tot uw locatie.

7.2.3 Pushmeldingen Wanneer u de app voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u ermee instemt om pushmeldingen te ontvangen. Pushmeldingen kunnen waarschuwingen, geluiden en pictogrammen bevatten. Aan de hand van pushmeldingen kunnen wij u informeren over bepaalde functies of services wanneer de app op de achtergrond actief is (bv. wanneer het voertuig wordt opgeladen). U kunt pushmeldingen op elk gewenst moment activeren en deactiveren in de instellingen van uw apparaat. Als u pushmeldingen hebt geactiveerd, slaan wij een pushtoken van uw eindapparaat op om u pushmeldingen te kunnen sturen. Voor het versturen van pushmeldingen gebruiken wij Google Firebase, een dienst van Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het kan niet worden uitgesloten dat Google LLC in de Verenigde Staten toegang heeft tot de gegevens. Het gegevensbeschermingsniveau in de Verenigde Staten wordt volgens de Europese normen ontoereikend geacht. Deze gegevensverwerking berust op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van de AVG). Als u uw toestemming intrekt, verwijderen wij het pushtoken en ontvangt u geen pushmeldingen meer.

7.3 Koppelen van het voertuig

Mogelijk moet u het voertuig koppelen met uw smart-account via de app om bepaalde digitale services te kunnen activeren en het voertuig te kunnen bedienen via de app. U zult gevraagd worden om de QR-code die wordt getoond op de digitale module (DHU) van het voertuig te scannen om de app met uw voertuig te koppelen. Bij de koppeling worden het VIN-nummer, uw e-mailadres en de UUID gedeeld. De app verzamelt uw voor- en achternaam en uw geboortedatum die u tijdens het registratieproces hebt verstrekt. Uw voertuig wordt automatisch herkend aan de hand van het VIN- en UUID-nummer.

Wij doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten om de digitale services te koppelen en te activeren.

U kunt de functie ‘loskoppelen’ gebruiken om het voertuig uit uw app te verwijderen. In dat geval kunt u de bedieningsfuncties op afstand van de app niet meer gebruiken. De verzamelde gegevens worden gewist.

 • Bediening op afstand met Google Firebase: De bediening op afstand met Google Firebase wordt gebruikt om URL's, configuraties van de app op te slaan. Tijdens de initialisatie van de app verzamelen wij deze gegevens.

 • Google Firebase Crashlytics: Er worden crashrapporten naar Google Firebase gestuurd voor het melden van fouten en om te begrijpen waarom de app crasht.

 • Kaarten en locatie: ‘Maps’ is de officiële aanbieder van de kaarten in de app. De kaarten worden gebruikt om de huidige locatie van het voertuig weer te geven. Ze worden ook gebruikt om nuttige locaties (POI’s) met iedereen te delen.

 • Localize: Localize is een externe dienst die we hebben geïntegreerd in de app voor over-the-air vertaling.

 • Chatbot 'Talk to smart': Gebruikers kunnen chatten met de CEC-medewerker van smart. Momenteel wordt de chatbot alleen geopend in de webweergave.

 • Contactgegevens 'Talk to smart': De afdelingen van 'Talk to smart’ geven telefonisch informatie over verschillende markten, ze gebruiken sociale media en hebben een chatfunctie via Apple Business iMessage en WhatsApp

7.4 Digitale sleutel en delen van sleutels via de app

U kunt een digitale sleutel aanmaken die u kunt gebruiken om het voertuig te openen, te sluiten en te starten en u kunt deze delen met andere gebruikers. Om een digitale sleutel aan te maken, moet u een actieve Bluetooth-verbinding hebben. We verwerken het voertuigidentificatienummer (VIN), de locatie van het voertuig en basisinformatie over het voertuig (seriecode en modelcode van het voertuig), uw gebruikersnaam en gebruikers-ID en de kalibratiewaarden om de sleutel te kunnen aanmaken. Wanneer u de digitale sleutel gebruikt, verwerken wij ook informatie over de status van de deuren, de vergrendeling en de motor, en over de gebruiksmodus.

Als u de digitale sleutel deelt, verwerken wij aanvullende informatie om het delen van sleutels mogelijk te maken en de autorisatie van de ontvanger te verifiëren (waaronder e-mailadres, app-ID, deel-ID, gebruikers-ID, gebruikerstype, telefoonmodel en besturingssysteem, alsmede de tijd en de duur van het delen).

We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten die de digitale sleutel aanbiedt.

7.5 Publiek opladen

Om het voertuig publiek op te laden met smart charge@street, werken we samen met Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10179 Berlijn (‘DCS’). De oplaaddiensten worden geleverd door DCS. De gebruiker krijgt via de Hello smart app toegang tot de website van smart charge@street, die wordt beheerd door DCS, waar u een contract kunt afsluiten voor de oplaaddiensten of uw bestaande contract kunt beheren. DCS is de verwerkingsverantwoordelijke en staat in voor de verwerking van de gegevens.

Via de app kunnen gebruikers oplaadpunten in de buurt weergeven, mits ze toegang hebben gegeven om hun locatie te tonen. Bovendien kunnen gebruikers de beschikbaarheid, het beschikbare kabeltype en de prijs bekijken. Gebruikers kunnen externe kaarten (van Google Ireland of Apple Inc.) gebruiken om naar een oplaadpunt te rijden. Hiervoor heeft Google Maps of Apple Kaarten toegang nodig tot uw locatie. Houd er rekening mee dat Google Ireland Limited uw locatiegegevens verwerkt binnen de Google Maps-dienst en Apple Inc. binnen de Apple Kaarten-dienst onder eigen verantwoordelijkheid en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze gegevensverwerking. Zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl voor meer informatie over de manier waarop Google Maps persoonsgegevens verwerkt in Google Maps en https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-nl.html voor meer informatie over de manier waarop Apple Kaarten persoonsgegevens verwerkt in Kaarten.

7.6 Wallbox

Als u via onze partner ABB E-Mobility B.V., Heertjeslaan 6, 2629JG - Delft, Nederland (‘ABB’) een smart charge@home-wallbox met connectiviteitsfunctie hebt aangekocht, kunt u uw wallbox via Bluetooth in de app aan het voertuig koppelen. Zodra ze zijn gekoppeld, kunt u de Bluetooth Plug & Charge-functie gebruiken. Om deze verbinding tot stand te brengen, moeten we het VIN-nummer van uw voertuig verwerken.

III. WANNEER U GEBRUIKMAAKT VAN DIGITALE SERVICES IN HET VOERTUIG

Afhankelijk van het model van uw voertuig en de functies en diensten die u daadwerkelijk kiest, verzamelen en gebruiken wij uw relevante persoonsgegevens om u meer gediversifieerde digitale services in het voertuig te kunnen aanbieden. Alle verzamelde gegevens worden over het algemeen binnen de EU bewaard en verwerkt, met uitzondering van technische gegevens die nodig zijn voor de analyse van de prestaties van het voertuig en de opsporing van fouten, die buiten de EU kunnen worden doorgegeven voor derdelijnsondersteuning. Er worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens buiten de EU gedeeld.

Let op: Wanneer we de volgende digitale services in het voertuig ter beschikking stellen, kunnen wij gegevens over uw voertuig verzamelen, zoals oplaadinformatie, de status van de parkeerrem, actieradius, de status van het alarm, het onderhoud, de veiligheidsgordels, aanrijdingen, de reistijd en het energieverbruik. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van de gegevens over het voertuig alleen en dus vallen deze gegevens niet in de categorie van persoonsgegevens. Wij behandelen de gegevens over uw voertuig alleen als persoonsgegevens wanneer ze in combinatie met uw andere gegevens worden gebruikt en u zodanig kunnen identificeren. Wij zullen uw voertuiggegevens verwerken en beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. De hardware, software van het netwerksysteem en de gegevens in het systeem worden beschermd tegen beschadiging, aanpassingen of lekken als gevolg van toevallige of kwaadwillige handelingen, en het systeem werkt continu, betrouwbaar en normaal, en de netwerkdienst wordt niet onderbroken.

Sommige van de volgende functies en services worden u aangeboden door smart en de externe dienstverleners waarmee smart samenwerkt wanneer u het voertuig gebruikt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze clausule en de toepasselijke gebruikersclausules, is deze clausule niet van toepassing op externe dienstverleners die onafhankelijk producten of diensten aan u leveren. Wij raden u aan de privacyverklaring of de regels voor de verwerking van persoonsgegevens van die externe dienstverleners zorgvuldig te lezen voordat u deze diensten gebruikt, zodat u weet hoe zij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen, en hoe u uw relevante rechten kunt uitoefenen.

U kunt afzonderlijke services en functies activeren en deactiveren in de privacy-instellingen van de DHU van uw voertuig. U kunt ook bepaalde services en functies bedienen via de Hello smart app. Voor meer informatie kunt u de gebruikershandleiding raadplegen in uw voertuig.

1. Authenticatie en registratie van de SIM-kaart van het voertuig

U hebt een mobiele netwerkverbinding nodig om de digitale services van smart of derden in het voertuig te kunnen gebruiken.

Wanneer u de digitale services in het voertuig activeert en gebruikt, worden uw gegevens doorgegeven aan onze dienstverlener VODAFONE ENTERPRISE GERMANY GMBH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, die namens smart uw naam, adres, VIN-nummer en motornummer verzamelt om u onze SIM-dienst, connectiviteitsdienst en eCall-dienst te kunnen leveren. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van de overeenkomst.

Als uw voertuig is uitgerust met een draadloze netwerkverbinding, kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen het voertuig en andere apparatuur. De draadloze netwerkverbinding kan tot stand worden gebracht via de zend- en ontvangsteenheid van het voertuig of door een mobiel eindapparaat, zoals een smartphone, aan te sluiten.

2. Bediening van voertuigfuncties op afstand

Met de Hello smart app kunt u via uw smartphone bepaalde functies van het voertuig op afstand raadplegen en bedienen.

Via de Hello smart App hebt u toegang tot de volgende functies op afstand:

 • U kunt de deur en kofferbak van uw voertuig op afstand vergrendelen en ontgrendelen. Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), voertuiginformatie: status van de deuren, status van de deurvergrendeling, gebruiksmodus en automodus

 • U kunt de app gebruiken om het voertuig te vinden door de lichten te laten knipperen of de claxon te laten horen. Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), voertuiginformatie: snelheid van het voertuig, locatie van het voertuig, rijrichting, gebruiksmodus en automodus

 • U kunt de temperatuur in de auto regelen, inclusief stoelverwarming en stuurverwarming. Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), status van de klimaatregeling: stoelverwarming, stoelventilatie, ingestelde temperatuur in de auto, hoogspanningsstatus, gebruiksmodus en automodus.

 • U kunt het opladen van de batterij van het voertuig op afstand starten en stoppen. Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), laadtoestand, resterende laadtijd, hoogspanningsstatus, laadstroom, laadspanning, starttijd van het opladen, gebruiksmodus en automodus.

 • U kunt via de app op afstand statusinformatie van het voertuig opvragen en weergeven. Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), statusgegevens van het voertuig (zoals kilometerstand, batterijspanning, status/positie/vergrendeling van deuren en kofferbak, status/waarschuwing/positie van de ramen, status van het alarm in het voertuig, status van het zonnedak, status van de motor, status van de sleutels)

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de bedieningsfuncties op afstand van het voertuig ter beschikking stelt.

Digitale services via de digitale module (DHU)

2.1. Online-navigatie

Met deze functie kunt u uw route berekenen, kaarten bijwerken, oplaadstations en parkeerplaatsen weergeven en online verkeersinformatie zien. U kunt de navigatiefuncties enkel gebruiken als u deze functie activeert in de privacy-instellingen op de DHU.

Verzamelde gegevens: favorieten (inclusief naam, adres, lengte- en breedtegraad, telefoonnummer enz.), naam van de bestemming, lengte- en breedtegraad, adres van de POI (nuttige locatie), telefoonnummer van de POI, registratie van de toestemming.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die online navigatiediensten ter beschikking stelt.

2.2. App Store

U kunt applicaties van derden downloaden, upgraden of verwijderen via de App Store. De App Store wordt ter beschikking gesteld door onze externe dienstverlener Faurecia Clarion Electronics Europe, R. Soeiro Pereira Gomes Lote 1 3-Dto, 1600-196 Lissabon. De desbetreffende app-aanbieders zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van de installatie en het gebruik van de apps.

Gegevens die worden verzameld voor het ter beschikking stellen van de App Store: gebruikers-ID, overzicht van gedownloade applicaties

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG.

2.3. Spraakbesturing

U kunt de voertuigfuncties met uw stem bedienen via de spraakassistent. U hoeft alleen maar uw commando te zeggen en het systeem helpt u om de handeling uit te voeren. Tik op Spraaktoegang om de functie Spraaktoegang in of uit te schakelen. Zodra deze functie is ingeschakeld, kunnen native applicaties, zoals multimedia/navigatie/spraakassistent worden bediend via gesproken commando’s als de automatische spraakherkenning is ingeschakeld. Tik op ‘Scene Wake-up-free’ om de functie scene wake-up-free in of uit te schakelen. Zodra deze functie is ingeschakeld, kunnen sommige functies, zoals multimedia/navigatie worden bediend via gesproken commando’s zonder automatische spraakherkenning. Gebruikers kunnen hun eigen spraakassistenten aanmaken en verzamelen volgens hun eigen voorkeuren en kunnen ook de spraakherkenningswoorden aanpassen, zoals ‘Hallo, smart’.

Verzamelde gegevens: spraakinvoer, apparaat-ID, lengte- en breedtegraad, coördinaten, contactgegevens uit het telefoonboek

We doen een beroep op een externe cloudprovider (Cerence B.V., CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen, Nederland) die als contractuele gegevensverwerker de spraakbesturingsfuncties ter beschikking stelt.

2.4. Gebruikersprofiel

U kunt uw individuele gebruikersprofiel aanmaken en uw voorkeursinstellingen, zoals carrosserie-instellingen, sfeerverlichting, airconditioning, ontgrendeling zonder sleutel, inclusief ergonomische instellingen (stoelen, spiegels, head-upscherm), bewaren. Uw profiel is verbonden met uw smart ID. Wanneer u inlogt in het voertuig, worden uw profielinstellingen en andere gegevens die u in uw smart-account hebt opgegeven (bv. een profielfoto, uw naam, geboortedatum) geladen.

Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), gebruikers-ID, profielfoto, gebruikersnaam, accounttype, verjaardag, ergonomische instellingen (bv. autostoelaanpassing) en persoonlijke instellingen (bv. sfeerverlichting).

We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de gepersonaliseerde profielfuncties ter beschikking stelt.

2.5. Weer

Als u de weerfunctie activeert, toont deze interface u de weersinformatie op basis van uw locatie en regio.

Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), lengte- en breedtegraad, beheerder, model, apparaat-ID

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de weersinformatie op basis van uw locatie ter beschikking stelt.

2.6. Energiebeheer

Aan de hand van de energiebeheerfunctie kan de gebruiker oplaadschema's instellen en het tijdstip selecteren waarop de batterij van het voertuig op een oplaadlocatie moet worden opgeladen. Bovendien kan de gebruiker kiezen of het voertuig op de gewenste vertrektijd de gewenste temperatuur moet hebben en of de batterij moet worden opgewarmd.

Verzamelde gegevens: reistijd, laadtijd, voorverwarming met airconditioning, voortemperatuur van de batterij, gebruikers-ID, energieverbruik, elektriciteitsverbruik.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de diensten voor energiebeheer ter beschikking stelt.

2.7. Online muziek

Met behulp van de functie Online muziek kunt u de QR-code weergeven van externe multimediadiensten (zoals Spotify, TuneIn). Scan de QR-code om in te loggen of voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in de interface van de externe multimediadienst in. Op die manier kunt u verbinding maken met de applicatie van de externe multimediadienst die is geïnstalleerd in het voertuig. U kunt de functie voor online muziek activeren of deactiveren via de privacy-instellingen. De desbetreffende aanbieders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens bij het gebruik van externe multimediadiensten.

Verzamelde gegevens: registratie van toestemming of weigering; informatie over de muziekverzameling (laatst afgespeeld nummer, foto, media-ID, zoekopdrachten) worden alleen lokaal opgeslagen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de functie voor online muziek ter beschikking stelt.

2.8. eCall 112

Het ‘Europese noodoproepsysteem’ is een noodoproepsysteem dat door de Europese Unie wordt gereguleerd en wettelijk verplicht is. Als u zich tijdens het rijden in een noodsituatie bevindt, bijvoorbeeld fysiek ongemak, een bedreiging voor uw veiligheid, een ongeval of een noodrespons van het voertuig (bv. de airbag die uitklapt), en u de functie handmatig gebruikt/activeert of de functie automatisch wordt geactiveerd (bv. als de airbag van het voertuig uitklapt), stuurt het eCall-systeem gegevens door naar de alarmcentrale van het noodoproepsysteem. Een Europese noodoproep gebeurt overal op dezelfde wijze via het Europese noodnummer 112.

Verzamelde gegevens: wijze van activering van de noodoproep (automatisch/handmatig), activeringstijd van de oproep, TCAM SIM-nummer (ingebouwd SIM-nummer van het voertuig), voertuigidentificatienummer (VIN), voertuigtype (personenauto of kleine bedrijfswagen), energie-/vermogenstype van het voertuig (benzine/diesel/CNG/LPG/elektriciteit/waterstof), locatie van het voertuig, rijrichting, snelheid van het voertuig, aantal personen in het voertuig, batterijstatus, status van de deuren, toestand van het voertuig bij een aanrijding (locatie van de aanrijding, soort aanrijding, acceleratie bij de aanrijding, status van de airbag, status van het anti-diefstalsysteem enz.).

De gegevens die door het eCall-systeem in het voertuig worden verwerkt, worden doorgegeven aan de relevante alarmcentrales die door de bevoegde openbare veiligheidsinstanties in hun land zijn aangewezen (zoals de lokale politie, ziekenhuizen, reddingsdiensten en uw contactpersoon voor noodhulpdiensten). Zij ontvangen en verwerken als eerste de noodoproepen die binnenkomen op het Europese noodnummer 112.

De gegevens in het systeemgeheugen zijn niet beschikbaar buiten het systeem voordat het boordsysteem wordt geactiveerd. Het eCall-systeem in het voertuig is niet traceerbaar en wordt niet permanent gevolgd. De gegevens in het interne geheugen van het eCall-systeem in het voertuig kunnen automatisch en continu worden gewist. De gegevens over de locatie van het voertuig worden voortdurend overschreven in het interne geheugen van het systeem, zodat altijd de meest recente gegevens over de locatie van het voertuig beschikbaar zijn en het systeem normaal kan werken. De logbestanden met gegevens over de activiteit in het eCall-systeem worden niet langer bewaard dan nodig is om een noodoproep te verwerken.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is onze wettelijke verplichting volgens art. 6, lid 1, onder c), van de AVG.

2.9. Persoonlijke eCall

U kunt in plaats van de eCall naar het noodnummer 112 een persoonlijke eCall activeren in de DHU-instellingen. Als u de persoonlijke eCall hebt geselecteerd, worden de noodoproep en de relevante gegevens niet doorgestuurd naar de openbare alarmcentrales, maar naar een privéprovider (ARC Europe SA, Av. des Olympiades 2, 1140 Evere, België).

Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), aantal passagiers, voertuigtype, rijrichting, locatie van het voertuig, snelheid van het voertuig, gebruiksmodus en automodus. De provider van de persoonlijke eCall kan ook aanvullende gegevens verzamelen om u verdere diensten te verlenen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de persoonlijke eCall ter beschikking stelt.

2.10. Pechhulp (B-Call)

Met behulp van de B-Call kan de gebruiker in geval van pech contact opnemen met een private wegenwacht. Pechhulp wordt verleend door ARC Europe SA, Av. des Olympiades 2, 1140 Evere, België (‘ARC’). Als de gebruiker de B-Call activeert, worden alle relevante gegevens over de toestand en de locatie van het voertuig naar ARC verzonden en wordt een spraakverbinding tot stand gebracht.

Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), locatie van het voertuig, kentekenplaatnummer, mobiel telefoonnummer, locatie van de mobiele telefoon, naam van de contactpersoon voor noodgevallen, telefoonnummer van de contactpersoon voor noodgevallen, informatie over storingen (waaronder storingscodes en waarschuwingslampjes). De provider van de B-Call kan ook aanvullende gegevens verzamelen om u verdere diensten te verlenen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die de B-Call ter beschikking stelt.

2.11. Veiligheidscontrole op afstand in real time

De voertuigen van smart zijn uitgerust met een veiligheidscontrolesysteem op afstand in real time, waarmee diverse systeemgegevens van het voertuig worden verzameld en opgeslagen om de analyse van het onderhoud en storingen aan het voertuig te vergemakkelijken.

Verzamelde gegevens: locatie- en bewegingsgegevens (zoals tijd, locatie, snelheid, richting), onderhoudsgegevens van het voertuig (datum van de volgende onderhoudsbeurt), omgevingsinformatie (temperatuur, luchtverontreiniging), e-motor, hoogspanningsbatterij en alarminformatie, status/positie/vergrendeling van deuren en kofferbak en andere functies.

We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die het veiligheidscontrolesysteem op afstand in real time ter beschikking stelt.

2.12. Software-updates over-the-air (OTA)

De software van het voertuig (infotainmentsysteem, ECU-firmware) kan via ‘over-the-air’-updates worden bijgewerkt om nieuwe functies en systeemupdates ter beschikking te stellen of bugs en fouten te corrigeren.

Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), hardware- en softwareversie van het voertuig, softwarepakket, informatie over de voertuig- en softwareconfiguratie, besturingssysteem, datum en tijdstip van de software-upgrade.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die OTA-updates ter beschikking stelt.

Voor de klantenservice: In het onwaarschijnlijke geval dat de OTA-installatie wordt afgebroken, kan de B-Call worden geactiveerd

Locatie- en bewegingsgegevens (mogelijk): geografische gegevens, voertuigstatus: voor/na de verstoring van de upgrade.

Voor de voortdurende verbetering van de OTA-dienst: voertuigconfiguratie, softwareconfiguratie, bv. release-opmerkingen, publicatiedatum

In het onwaarschijnlijke geval dat de OTA wordt afgebroken en de wegenwacht wordt opgeroepen, worden de volgende gegevens gedeeld met de externe ondersteuningsdienst: voertuigidentificatienummer (VIN), locatie en bewegingsgegevens: geografische gegevens

2.13. Anti-diefstalsysteem

Het anti-diefstalsysteem voorkomt dat anderen uw voertuig onrechtmatig kunnen starten. Als het anti-diefstalsysteem is ingeschakeld, wordt het voertuig continu bewaakt. Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur/achterklep onrechtmatig wordt geopend. Als het anti-diefstalsysteem op afstand wordt geactiveerd, verschijnt op het informatiedisplay van de bestuurder de melding dat de auto niet kan worden gestart.

Verzamelde gegevens: voertuiginformatie, zoals openstaande deuren, vergrendeling van deuren, openstaande ramen en openstaande kofferbak

Het voertuig is ook uitgerust met een volgsysteem, waarmee het voertuig kan worden gevolgd en gelokaliseerd en waarmee het anti-diefstalsysteem op afstand kan worden geactiveerd om te voorkomen dat het voertuig wordt gestart.

Verzamelde gegevens: voertuigidentificatienummer (VIN), tijdstip van het incident, naam van de contactpersoon, telefoonnummer van de contactpersoon, locatie van het voertuig vóór en na het incident, informatie over het voertuig (model, kleur, taalinstellingen) om de lokalisatie van het gestolen voertuig te activeren. Wanneer u de lokalisatie van een gestolen voertuig activeert, stuurt het voertuig continu bovenstaande gegevens door naar ons callcenter zodat de politie of de gebruiker informatie krijgt over de locatie van het voertuig om het voertuig te helpen lokaliseren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is de uitvoering van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG. We doen een beroep op een externe aanbieder van telematicadiensten, die optreedt als contractuele gegevensverwerker en die anti-diefstaldiensten ter beschikking stelt.

IV. WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, via e-mail, telefoon of direct bericht, met behulp van de chat- en spraakfunctie op onze website, bewaren we de persoonsgegevens die u in uw verzoek verstrekt (d.w.z. uw contactgegevens en de door u verstrekte informatie). Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw verzoek te verwerken.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang om uw verzoek te verwerken volgens art. 6, lid 1, onder f), van de AVG of art. 6, lid 1, onder b), van de AVG, indien het verzoek verband houdt met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst. De gegevens worden gewist wanneer het doel van de verwerking niet langer van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer uw verzoek definitief is beantwoord.

V. KLANTENSERVICE EN DIENSTEN NA VERKOOP

Wanneer u online contact opneemt met onze klantenservice, kunt u gebruikmaken van onze geautomatiseerde chat- en spraakfuncties waarbij we geen persoonsgegevens verwerken, tenzij u ervoor kiest om live te chatten met een medewerker. Na 90 dagen worden uw gesprekken met de chat- en spraakfuncties gewist.

Het is mogelijk dat we een beroep doen op externe dienstverleners (Customer Engagement Center, Retailer Engagement Center en erkende servicepartners van smart) om u deze klantenservice te verlenen, inclusief voor de verificatie en voor het oplossen van problemen volgens de procedures voor klantenservice en diensten na verkoop. We zullen deze gegevens ook delen om de klant verder bij te staan. We gebruiken deze gegevens ook voor de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief maar niet beperkt tot herstellingen en onderhoud. Wij verzamelen uw naam, mobiele telefoonnummer, voertuigidentificatienummer (VIN), kentekenplaatnummer, model, adres, stad en informatie over de erkende dienstverlener/werkplaats.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van de overeenkomst.

VI. VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN EN MARKETING

We kunnen de gegevens die we verzamelen gebruiken voor marketingdoeleinden door het smart-Ecosysteem op basis van uw toestemming.

 • Welke marketingdoeleinden heeft ons smart-Ecosysteem?

Wij willen u graag op de hoogte houden van nieuwe producten, diensten en speciale aanbiedingen van het smart-Ecosysteem en onze servicepartners (financiering en leasing) via e-mail (bv. nieuwsbrief), telefoon (inclusief directe berichten), brieven of pushmeldingen van smart of de lokale vertrouwde dealer die u hebt geselecteerd op het Self Care Portal. Wij nodigen u ook graag uit om deel te nemen aan onze klantenenquêtes. Daarin kunt u ons laten weten waar wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

 • Hoe vragen we uw toestemming?

  We vragen uw toestemming online of ter plaatse bij uw lokale smart-dealer of servicepartner.

 • Hoe kunt u uw toestemming intrekken?

  U kunt uw toestemming voor marketingdoeleinden op elk gewenst moment handmatig wijzigen in het Self Care Portal onder ‘Instellingen’ in uw smart-account of u kunt zich handmatig afmelden voor een nieuwsbrief. U kunt ook altijd contact opnemen met ons servicecentrum voor hulp.

 • Welke gegevens verwerken wij voor marketingdoeleinden?

  Voordat wij u om toestemming vragen, vertellen wij u welke gegevens wij verwerken en wat het specifieke doel van de verwerking is, bv. voor nieuwsbrieven via e-mail gebruiken wij uw e-mailadres, voor toekomstige producten gebruiken we informatie die u hebt gegeven over uw interesses of hobby's, over hoe u onze website gebruikt, welke berichten u opent, op welke delen u klikt, uw aankoopgeschiedenis, uw betaalmethode, hoe u met smart contact opneemt en uw verkoopkanaal (online of bij de plaatselijke handelaar). We kunnen deze informatie gebruiken om u speciale aanbiedingen te kunnen doen die op uw interesses zijn afgestemd.

 • Met wie delen wij uw gegevens?

  Wij delen uw gegevens alleen met de bedrijven in het smart-Ecosysteem die u hebt geselecteerd voor een van de volgende voorbeelden: proefrit, afspraak ter plaatse, overdracht van een voertuig, inruil enz. Op het Self Care Portal krijgt u een overzicht van de verkoop- en servicepartners van smart voor wie uw toestemming geldt.

 • Wanneer verwijderen wij uw gegevens?

  Uw gegevens worden verwijderd nadat u verzoekt om uw account te verwijderen, wanneer u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief via e-mail of wanneer u een verwijderingsverzoek stuurt naar ons servicecentrum. Wij verwijderen uw gegevens automatisch als u gedurende een bepaalde tijd geen contact met ons hebt gehad.

VII. VOOR DE VERBETERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

We verzamelen en bewaren uw feedback over problemen en diverse operationele logboekgegevens (waaronder crashinformatie, apparaatinformatie en foutenlogboeken) om onze producten en diensten te verbeteren en te optimaliseren, en om u te helpen bij het oplossen en analyseren van problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de producten of diensten via verschillende kanalen. Bovendien zullen wij de feedback en opmerkingen die u geeft over het product verzamelen en bewaren om de tevredenheid van onze gebruikers te analyseren en om u een betere ervaring te bieden wanneer u feedback en opmerkingen geeft.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigde belang.

VIII. HOE OEFENT U UW RECHTEN ALS BETROKKENE UIT?

U hebt de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht van inzage

U hebt het recht om te weten welke gegevens wij van of over u verzamelen, voor welk doel wij uw gegevens verwerken en aan wie wij uw gegevens doorgeven. U kunt contact met ons opnemen via eu.dataprotection@smart.com en uw recht van inzage laten gelden.

Recht op rectificatie

U kunt uw persoonsgegevens in de Hello smart App op de volgende manier wijzigen of aanpassen:

Klik op ‘Mijn’ - ‘Instellingen’ - ‘Persoonsgegevens’. U kunt uw avatar bijwerken en uw nickname, handtekening, gender, verjaardag, gebruikt (aankoop) verkoopgebied, hobby's, mobiele telefoonnummer wijzigen, en uw bezorgadres wijzigen of toevoegen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via eu.dataprotection@smart.com.

Recht op gegevenswissing

Als u al uw gegevens wenst te laten verwijderen, kunt u naar het Self Care Portal gaan en uw account verwijderen. U kunt ook contact opnemen met ons servicecentrum (zie de contactgegevens hierboven). Wanneer u een verzoek indient, worden alle gegevens verwijderd, behalve de gegevens die wij wettelijk verplicht moeten bewaren. U wordt ingelicht over het verwijderingsproces.

Bovendien zijn wij verplicht uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 • U trekt uw toestemming in en er zijn geen andere rechtsgronden voor de verwerking van die gegevens.

 • U maakt bezwaar (zie hieronder) tegen de gegevensverwerking.

 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

 • Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten.

Recht op beperking

Als u de verwerking van uw gegevens wilt laten beperken, kunt u contact opnemen met smart EU of uw plaatselijke dealer. U kunt de verwerking van uw gegevens ook beperken via de privacy-instellingen in het Self Care Portal. U hebt het recht om te verzoeken om de beperking van onze gegevensverwerking wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens,

 • de gegevensverwerking is onwettig, maar u stemt niet in met het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om de beperking van het gebruik ervan,

 • wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of

 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking (zie hieronder) en het is nog niet duidelijk of ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met smart EU of uw plaatselijke dealer. U kunt ook verzoeken om de gegevens zonder tussenkomst van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat:

 • de verwerking berust op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG; en
 • de verwerking gebeurt via geautomatiseerde methoden.

Als u dit recht uitoefent, kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is en de vrijheden en rechten van andere personen niet schendt. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Recht van bezwaar

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met smart EU of uw plaatselijke agent. Het bezwaar wordt goedgekeurd, tenzij er een van de volgende gronden geldt voor de verwerking:

 • onze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend; of

 • de verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigde belang van een derde te waarborgen, voor zover uw belangen of grondrechten in de bescherming van uw persoonsgegevens zwaarder wegen.

Het recht van bezwaar geldt ook voor de profilering op basis van deze verwerking.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering voor zover die met dergelijke direct marketing gepaard gaat.

U hebt ook het recht om op grond van uw bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken. De verwerking van uw gegevens die plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming wordt niet beïnvloed.

Wanneer u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via eu.dataprotection@smart.com . Nadat we uw verzoek hebben ontvangen, verifiëren wij eerst uw identiteit en vragen we u eventueel om de nodige informatie voor die verificatie te verstrekken.

Toestemmingen voor mobiele apparaten

U kunt onze toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk gewenst moment wijzigen of intrekken. U kunt die wijzigen via uw hardwareapparaat of onze toestemming om uw persoonsgegevens te blijven verzamelen definitief intrekken door uw account te verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 van de AVG). De verantwoordelijke toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Baden-Württemberg

Adres: Lautenschlagerstraße 20, D- 70173 Stuttgart

Postadres: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Telefoonnummer: +49 711/61 55 41-0

Emailadres: poststelle@lfdi.bwl.de

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

IX. Uw account verwijderen

U kunt uw smart-account op elk gewenst moment verwijderen. Dit kunt u online doen via ‘Mijn’ - ‘Instellingen’ - ‘Account verwijderen’ op de smart-accountpagina of door telefonisch contact op te nemen met het Customer Engagement Team dat u helpt bij het verwijderen.

Zodra u uw smart-account hebt verwijderd, kunt u niet meer inloggen en gebruikmaken van de producten en diensten voor gebruikers. Wij verwijderen alle informatie over uw account (inclusief gerelateerde informatie in verband met derden), tenzij de wet anders bepaalt. Ga dus voorzichtig te werk.

X. Doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Wij doen een beroep op dienstverleners en geven gegevens door aan derden. Daarbij is het mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie (‘EU’), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India.

In de volgende landen is er, volgens de EU, een passend niveau van gegevensbescherming (de zogenaamde ‘adequaatheid’) in overeenstemming met de EU-normen: Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Wij hebben afspraken gemaakt met ontvangers in andere landen over het gebruik van de Europese standaardcontractbepalingen, de bindende bedrijfsvoorschriften of andere toepasselijke instrumenten (indien van toepassing) om een ‘passend beschermingsniveau’ te bieden overeenkomstig de wettelijke vereisten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: eu.dataprotection@smart.com .

XI. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en aanpassen overeenkomstig de updates van producten en diensten en de relevante vereisten van de wet- en regelgeving om betere diensten te verlenen. Wij raden u daarom aan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

Laatste update: januari 2023

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen